Uw mening

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank dat u bereid bent om mee te werken aan het klanttevredenheidsonderzoek van Conecto Networks. Met de informatie die u ons verstrekt zijn wij nog beter in staat om verdere verbeteringen in onze organisatie door te voeren.

Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
Het onderzoek bestaat uit 10 meerkeuzevragen en drie open vragen.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neemt u dan contact op met Marian Brummelaar,
tel. 0182 - 54 76 76.

De informatie uit het onderzoek wordt alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Vraag 1


uitleg
Voor de volgende stellingen willen wij graag weten in welke mate u het met ons eens bent en hoe belangrijk u de stelling vindt. Per stelling dus graag TWEE vakjes aanvinken.
Vraag 2


Vraag 3


Vraag 4


Vraag 5


Vraag 6


Vraag 7


Vraag 8


Vraag 9


Vraag 10


Vraag 11

Vraag 12

Vraag 13

Klantgegevens